pbp

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken en functioneringsproblemen

Veel werkgevers zitten in hun maag met medewerkers die niet op alle vlakken goed functioneren.
Dit kan allerlei oorzaken hebben. Soms zijn het vakinhoudelijke goede professionals maar hebben ze een gebrek aan sociale vaardigheden. Of nog erger, zijn het onprettige persoonlijkheden die de sfeer grondig kunnen bederven voor de anderen. Andersom kan ook. Het zijn prettige mensen maar professioneel schieten ze te kort. Ze zijn niet scherp genoeg, vergeetachtig of laks bijvoorbeeld.

Functioneringsgesprekken met ongewenste effecten

In functioneringsgesprekken zou een kundig manager bovenbeschreven functioneringsproblemen kunnen bespreken. Werkgever en werknemer kunnen dan samen naar oplossingen zoeken. Dit ideaal lijkt echter zelden bereikt te worden. Leidinggevenden durven de kundige maar sociaal lastige medewerker niet te confronteren met hun gedrag. Pas als het echt uit de hand loopt wordt er ingegrepen. Vaak te laat en rest er niets anders dan afscheid van elkaar te nemen met bijkomend verlies van ervaring en deskundigheid. In het geval van die aardige maar minder deskundige werknemer wordt ook niet of verkeerd inbegrepen. De man of de vrouw die altijd zo zijn best doet krijgt het gevoel stank voor dank te krijgen en meldt zich ziek. Een arbeidsconflict of overspanning ligt op de loer.

Het voeren van goede functioneringsgesprekken

Het voeren van een goed functioneringsgesprek is niet gemakkelijk. Hoe kun je iemand confronteren met ongewenst gedrag of onvoldoende presteren maar toch diens inzet en betrokkenheid behouden? Vermijding of negatieve uitkomsten liggen op de loer. Leidinggevenden zien vaak als een berg op tegen functioneringsgesprekken. Niet zelden worden deze eindeloos uitgesteld of helemaal niet gehouden. Als ze toch worden gehouden is het slechts een formaliteit waar beide betrokkenen zo snel mogelijk vanaf willen zijn. Zinloze tijdverspilling is een vaak gehoorde gedachte…

Leg de verantwoordelijkheid waar die hoort

Leidinggevenden kunnen leren hoe ze zich zelf nìet verantwoordelijk gaan voelen voor de uitkomsten van een functioneringsgesprek en het (toekomstig) functioneren van medewerkers. Het is namelijk de medewerker zelf die zijn keuzes en zijn gedrag kan veranderen. Door training van goede gespreksvaardigheden en inzicht in de effecten van houding en non-verbale communicatie kunnen functioneringsgesprekken zinvol zijn. Medewerkers leren zelf invloed uit te oefenen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en ontwikkeling.

Ook bij uitval en ziekte

Ook bij werknemers die vaak uitvallen en zich ziek melden werkt een goed gesprek met een leidinggevende. Uitval en omgaan met ziekte is namelijk ook gedrag dat beïnvloed kan worden. Leidinggevenden die deze invloed hebben en de verantwoordelijkheid kunnen leggen waar die hoort kunnen over medewerkers beschikken die optimale prestaties leveren en minder vaak uitvallen. Zo houden deze leidinggevenden en managers tijd over om na te denken en te werken aan de meer fundamentele uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld strategie en vernieuwingen waarmee de echte winst in de toekomst valt te behalen.

Gepubliceerd in

Laat een reactie achter