pbp

Teambuilding en een slechte werksfeer

Slechte werksfeer

Management, directie of HRM kunnen constateren dat de sfeer onder het personeel slecht is. Vaak lopen pogingen om die sfeer eigenhandig te verbeteren op niets uit. Management en directie worden namelijk door het personeel juist verantwoordelijk gesteld voor de sfeer. Maatregelen die worden getroffen om de sfeer te verbeteren (denk aan bijeenkomsten, trainingen etc. ) zullen met argwaan worden bekeken.

Gevolgen van een slechte werksfeer

Het is niet altijd duidelijk waardoor verslechtering van de sfeer is veroorzaakt. Wel kunnen verantwoordelijke leidinggevenden merken dat op essentiële punten de kwaliteit van het werk eronder  lijdt. Denk hierbij aan klantvriendelijkheid, accuratesse, op tijd komen, extra inzet maar ook aan kwaliteit van productie of dienstverlening.

Slechte werksfeer bedreigt bedrijfscontinuïteit

Het is duidelijk dat bovenstaande verslechtering van de sfeer dus een bedreiging kan zijn voor het bedrijf, zeker op de lange duur. Een slechte sfeer zorgt namelijk ook voor een slechte uitstraling. Dit kan het imago van een bedrijf op den duur verzwakken. Ingrijpen op korte termijn is dan ook een noodzaak voor een gezond bedrijf nu en in de toekomst.

Oorzaken en Oplossingen

Psychologisch Bureau Prent kan u helpen de oorzaken van een verslechterde sfeer te onderzoeken en de juiste maatregelen te nemen om de sfeer en dus de kwaliteit van interne en externe communicatie en dienstverlening weer op het gewenste niveau te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waarbij van te voren zorgvuldig wordt geanalyseerd wat de medewerkers te horen en te zien krijgen en wat de impact daarvan kan zijn. Ook de manier waarop berichtgeving en communicatie plaatsvindt zal zorgvuldig bestudeerd worden en er zal een communicatieplan worden gemaakt. Daarnaast kan bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan het beluisteren van het personeel in kleine en veilige omgeving waardoor veel informatie vanuit de medewerkers naar boven kan komen.  Op deze wijze kan er vervolgens beter worden ingespeeld op de heersende opvattingen, angsten en onvrede.

Gepubliceerd in

Laat een reactie achter