Teambuilding en een slechte werksfeer

teambuilding_-_psychologisch_bureau_prent

Slechte werksfeer Management, directie of HRM kunnen constateren dat de sfeer onder het personeel slecht is. Vaak lopen pogingen om die sfeer eigenhandig te verbeteren op niets uit. Management en directie worden namelijk door het personeel juist verantwoordelijk gesteld voor de sfeer. Maatregelen die worden getroffen om de sfeer te verbeteren (denk aan bijeenkomsten, trainingen…

Lees meer

Functioneringsgesprekken

psychologisch_bureau_prent

Functioneringsgesprekken en functioneringsproblemen Veel werkgevers zitten in hun maag met medewerkers die niet op alle vlakken goed functioneren. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Soms zijn het vakinhoudelijke goede professionals maar hebben ze een gebrek aan sociale vaardigheden. Of nog erger, zijn het onprettige persoonlijkheden die de sfeer grondig kunnen bederven voor de anderen. Andersom kan…

Lees meer