Golf vervolg

Golf is bij uitstek een sport waarbij het mentale aspect een grote rol speelt.

Het mentale aspect speelt zo’n grote rol omdat

  1. je het alleen maar aan jezelf kan wijten als je iets niet goed doet
  2. er tussen de slagen veel tijd is om na te denken, jezelf verwijten te maken of bijvoorbeeld te vergelijken met Tiger Woods
  3. zelfs tijdens de swing er relatief veel tijd is om na te denken

Een goede golfswing is echter een puur fysieke en gevoelsmatige actie.

Velen van ons leren golfen op een leeftijd waarbij we gevormd zijn tot denkende wezens die vooral rationeel en planmatig te werk gaan. Denken belemmert echter je swing en zal een goed resultaat in de weg staan. Dit geldt voor veel complexe vaardigheden die we niet spelenderwijs en van jongs af aan (zonder na te denken!!) hebben geleerd. Aanleren van dit soort vaardigheden op volwassen leeftijd vergt daarom meestal een lang en moeizaam leerproces. Wat zou het makkelijk zijn als we weer onbezonnen en onbevangen te werk konden gaan en zo spelenderwijs tot een optimaal resultaat kunnen komen! Een stukje van dit plezier wil ik u terug proberen te geven.